Privatperson? Besök Vinga Home

Hållbarhetsarbete

Mia Marecek

Mia Marecek är den person som kontinuerligt arbetar med hållbarhet på vårt kontor på Ryssnäsgatan, och det är just vad det handlar om, ett pågående och dagligt arbete, hand i hand med inköp och produktutveckling. Även om Mia är den som arbetar mest operativt inom området så är all personal på Vinga inblandade i hållbarhetsarbetet.

Mia Marecek

Do it fair!

Utöver den kompetens vi har internt, arbetar vi tillsammans med experter för att hantera de mest komplexa delarna. Vi är medlemmar i organisationer som ger oss stöd i arbetet med arbetsmiljö på fabrikerna och material-/kemikalieinnehåll i våra produkter. Vi jobbar hela tiden på att bli bättre och bättre, det här arbetet slutar aldrig, vilket också är en del av utmaningen. Låt oss ta en titt på arbetet utifrån Mias perspektiv.

Vad är det mest inspirerande i ditt dagliga arbete?
Så många saker! Men vad som stimulerar mig är att visa att det är möjligt att göra det vi gör idag men på ett mycket bättre sätt och göra mindre påverkan på miljön, samtidigt som vi växer. Eftersom jag också arbetar med sortimentet och produktutvecklingen kan jag i ett tidigt skede styra nya produkter i rätt riktning, vilket jag tycker är väldigt viktigt. Något som är både inspirerande och utmanande är också utvecklingen av nya material, tillverkningsprocesser och ny teknik. Detta utvecklas ständigt vilket gör att det här arbetet känns så ”levande” och intressant. Samtidigt som ny utveckling måste analyseras och utvärderas ur ett miljöperspektiv för att kunna säkerställa att det verkligen är ett bättre val. Jag lär mig också så mycket längs vägen, ju djupare man gräver, desto mer intressant blir projektet.

Vilka är de största utmaningarna?
Det finns nog lika många utmaningar som det finns möjligheter. Kontinuerlig uppföljning och utveckling av produkter och fabriker kommer alltid att vara igång eftersom hela vår produktion ligger utomlands och vi utvecklar ständigt vårt sortiment. Då vi agerar på många olika platser är det komplext att definiera och mäta miljöpåverkan i alla delar av försörjningskedjan för att sedan på något sätt kunna mäta och jämföra dem. Många parametrar i produktion eller tillverkning av råvaror är svåra att mäta Var och hur kan vi göra en lämplig insats för att sänka miljöpåverkan så mycket som möjligt? Hur säkerställer vi att ett alternativ har mindre miljöpåverkan än ett annat i slutänden och sett från ett livscykelperspektiv? Jag skulle också gissa att en stor utmaning som vi alla står inför är svårigheterna att anpassa vår inställning och beteende, på en individuell nivå och att som företag kommunicera det vi gör på rätt sätt.

Vad tror du kommer att vara huvudfokus i miljöarbetet i framtiden?
Det är många större företag som redan arbetar hårt med mer cirkulära modeller, vilket är en stor utmaning i det konsumerande samhället. Det ansvar som vi har för produkter under och efter användningen och hur vi kan påverka det här tidigt i produktutvecklingsfasen blir allt mer centralt. Jag tror också att fler strategiska beslut kommer att behöva tas, bara för att något är lagligt att sälja betyder inte att du behöver sälja det. Genom att kommunicera vårt förbättringsarbete, hur vi tänker och vad vi vill göra i framtiden, för att konsumenterna ska värdera produkter som har lägre miljöpåverkan, desto mer åtgärder kan vi vidta och ju mer kan vi påverka. Vinga fortsätter möta de kommande utmaningarna med höga ambitioner, inte för att vi måste, för att vi vill.