Privatperson? Besök Vinga Home

Miljö

Vinga's hållbarhetsarbete strävar mot att minimera samtliga negativa effekter från vår verksamhet och maximera de positiva där vår långsiktiga vision är att enbart skapa positiva effekter på miljön och vår sociala samvaro. Allt vi gör påverkar naturen runt omkring oss och alla som lever i den. Vi är övertygade om att det går att göra det vi gör idag men på ett mycket bättre sätt. Vi har mängder av spännande möjligheter, enorma utmaningar och ett oändligt arbete framför oss. Följ med från början i vårt arbete, läs hur vi arbetar idag och ur vi tänker om framtiden.

Aktuellt

Leverantörsutbildning

I Mars 2018 höll Vinga en utbildning med våra största samarbetspartners i Kina. Vi presenterade vårt verktyg Chemicals in focus och höll en dags utbildning i hur vi vill arbeta med detta, vad det innebär för fabrikerna som gör produkterna och den som levererar råvaror. Leverantörerna fick en större förståelse för varför detta arbetet är så viktigt och kunskap i hur vi enkelt kan kommunicera gällande kemikalielagstiftningen och våra produkter. Totalt åtta leverantörer deltog och utbildningen vände sig denna gången till leverantörer av textilprodukter.

Kemikaliegruppen

För att säkerställa och jobba proaktivt med EU:s kemikalielagstiftning REACH är vi, sedan 2015 medlemmar i kemikaliegruppen vid Swerea IVF. Nätverket drivs av Swerea tillsammans med experter från universitet och myndigheter. Medlemskapet hjälper oss att tolka lagkrav, hålla oss uppdaterade på ändringar i lagstiftningen och kommunicera lagstiftningen mot våra samarbetspartners. Detta är också ett forum för att skapa kontakter med kollegor i samma bransch, utbyta erfarenheter och dela problemlösningar. Vi har även möjlighet att få kunskap och rådgivning i produktspecifika frågor från Swerea's forskare.

Chemicals in focus

För att på ett tydligt sätt kommunicera lagkrav till våra fabriker och kunna ha kontroll på våra varor arbetar vi med ett produktverktyg som vi kallar Chemicals in focus. Med hjälp av verktyget bryter vi ner produkten på komponentnivå för att på ett effektivt sätt hantera varje del och dess innehåll. För mer information och frågor kring detta kontakta gärna mia@vingaofsweden.se.

ISO-14001

För att kunna identifiera och kontinuerligt minska vår miljöpåverkan är vi certifierade enligt ISO-14001. Standarden ger stöd i att t ex minska användningen av energi och råvaror eller mängden avfall och andra utsläpp. Vi har idag två omfattande miljömål specificerade i vårt ledningssystem, målen är knutna till utsläpp av växthusgaser och (lägg till nytt miljömål)

Naturskyddsföreningen

Vi tror att kunskap och intresse för miljöfrågor är avgörande för att kunna minimera vår miljöpåverkan, därför är vi stödföretag hos Naturskyddsföreningen. Vi hjälper på detta sätt till att stötta projekt inom klimat- och miljörelaterade frågor. Naturskyddsföreningen är Sveriges största och mest inflytelserika miljöorganisation, som medlemmar här bidrar vi till att de kan göra sitt yttersta för att sätta miljöfrågor högt på agendan i Sverige och EU. Informationen vi får härifrån hjälper oss också att fatta beslut gällande vilka insatser vi ska göra, hur de ska göras samt att de gör så stor nytta som möjligt.

Produktcertifieringar

På Vinga jobbar vi med några utvalda produktcertifieringar för att så långt det går kunna säkerställa en produkts ursprung och innehåll.

Oeko-tex standard 100
Oeko-tex standard 100 är ett omfattande test- och certifieringssystem för alla led i den textila produktionskedjan.

GOTS
GOTS står för Global Organic Textile Standard och är en internationell miljömärkning för naturfiber. Standarden reglerar begränsningen av skadliga ämnen och utsläpp i hela produktionskedjan. Certifieringen berör både miljömässigt och socialt ansvar genom hela produktionsledet. I Vingas sortiment har vi idag strandhanddukar och bärkassar som är tillverkade av GOTS-certifierad bomull.

BCI Cotton
Certifieringen bidrar till att utveckla projekt som stödjer mer hållbar odling av bomull, både för odlingsmarken och för arbetarna på fältet. Alla Vingas frottéhanddukar och bäddset är idag certifierade enligt GOTS.

EU Ecolabel
Detta är EU:s officiella miljömärkning där krav ställts på miljö, funktion, hälsa och kvalitet ur ett livscykelperspektiv. Vingas bäddset är certifierade enligt EU Ecolabel.

Produktutveckling & Produktion

Skapandet av en Vingaprodukt pågår året runt och hela tiden söker vi efter nya, mer miljövänliga material, lägre energiförbrukning och mindre utsläpp i produktionen. Produktutvecklingen för oss handlar om att sträva efter långsiktiga lösningar och vi arbetar med att produktutveckla över en längre period. Tar vi oss tiden till ett grundligt arbete här tror vi också att vi har större möjligheter att skapa en mer hållbar produkt, som kan leva under lång tid. En viktig del, och en stor utmaning i produktutvecklingen är att jämföra miljöpåverkan för olika material ur ett livscykelperspektiv, för att säkerställa att vi gör minimalt med avtryck. Via medlemskapet i kemikaliegruppen håller vi oss uppdaterade gällande den senaste forskningen inom kemi- och miljörelaterade frågor, en viktig vägvisare för beslutsfattning.