Privatperson? Besök Vinga Home

Arbetsmiljö

Kvalitet för oss är mer än en bra produkt och den glädje vi hoppas våra kunder känner när de får en gåva. Det handlar lika mycket om att säkerställa arbetsförhållanden på den fabrik varan tillverkas. Vi jobbar hellre med samarbetspartner än med någon som bara levererar en vara. Precis som vi ser på relationen med våra kunder, vi tror att fler möjligheter finns genom nära samarbeten. Läs mer om vårt arbete här.

Amfori

Vinga är medlemmar Amfori (fd BSCI), ett europeiskt företagssamarbete för företag som vill förbättra arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan. Amfori förenar över 1300 företag kring en gemensam uppförandekod och här får vi stöttning i arbetet mot en etisk leverantörskedja. Grunden för systemet är den gemensamma uppförandekoden som samtliga medlemmar har åtagit sig att implementera i sin leverantörskedja. Uppförandekoden baseras på FNs deklaration för mänskliga rättigheter, barnkonventionen och International Labour Organisations, ILOs kärnkonventioner. Tillsammans med våra leverantörer hjälper vi dem att utveckla en mer hållbar arbetsplats.

Vinga Guangzhou

På Vingas kontor i Guangzhou, Kina jobbar idag tre personer Flora, Michelle och Bella. De arbetar dagligen med order- och leverantörsuppföljning och tack vare dem kan vi skapa ett nära samarbete med våra samarbetspartners här. Vi kan snabbt besöka fabriker för kvalitetskontroller innan skeppning eller för besök innan ett samarbete med en ny fabrik inleds.

Kvalitetssystem

Kvalitetsledningssystemet ISO 9001 hjälper oss att bedriva ett effektivt och strukturerat kvalitetsarbete. Med hjälp av systemet upprättar vi riktlinjer för vårt arbete så att vi aktivt arbetar med ständiga förbättringar och säkrar kvaliteten på våra tjänster och produkter.

Centre of Hope Primary School

Sedan många år stödjer Vinga en skola i Lijing i provinsen Yunnan i södra Kina. Detta var en möjlighet att inleda ett stöttande projekt direkt på plats i det land där största delen av vår tillverkning sker idag. Projektet bidrar till att förse skolan med utbildningsmaterial och annat som underlättar och förbättrar barnens utbildning.